CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ

    Titluri noi intrate în colecţiile bibliotecii
    -decembrie 2010-

Nr. crt.

Autor

Titlu

Editura

An

Cota

1   Agent secret Top That! Publishing 2001 351/A27
2   Alegerile şi corpul electoral Editura ALL BECK 2005 I 50073
3   Cartea de cereri şi acţiuni : Modele : Comentarii : Explicaţii Editura C.H. Beck 2008 II 18668
4   Cartea de contracte : Modele : Comentarii : Explicaţii Editura C.H. Beck 2008 II 18669
5   Chirurgie de urgenţă : Experienţa Clinicii de chirurgie de urgenţă Spitalul Municipal Timişoara Editura de Vest 2006 III 1373
6   Codul de procedură penală Editura C.H. Beck 2008 R5
7   Constituţia României : Drapelul ţării; Imnul naţional; Sigiliul statului; Stema ţării Editura Lumina Lex 2007 342/R70
8   Constituţia României : republicată (M.Of.nr.767 din 31 octombrie 2003) Editura ALL BECK 2004 342/R70
9   Drept civil : Ideea curgerii timpului şi consecinţele ei juridice Editura ALL BECK 2002 II 18652
10   Dicţionar de istorie economică şi istoria gândirii economice Ed. ALL BECK 2005 330/D39
11   Ecoturismul : Poartă maramureşană spre lume : Vişeu de Sus Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă" 2008 II 18688
12   Epoca Imperiilor Editura ALL 2008 94(100)/E61
13   Farmacologia în laboratorul clinic Editura de Vest 2007 II 18690
14   Filosofia dreptului : Marile curente Editura C.H. Beck 2007 II 18626
15   Gemoterapia de la A la Z : O terapie modernă cu extracte vegetale obţinute din părţi tinere de plante Editura Eikon [s.a.] 615/G30
16   Ghidul House of Guides : Cele mai bune 3500 de hoteluri şi restaurante = The Best 3500 Hotels & Restaurants : România 2008-2009 = Romanian & English Ed. House of Guides 2008 R12
17   Harta cerului Editura All Educaţional 2008 52/H33
18   Infracţiunile de corupţie : Aspecte teoretice şi practice Editura ALL BECK 2000 I 50066
19   Managementul organizaţiei : Ghid practic Editura ALL BECK 2004 II 18685
20   Manual de pedagogie :  Editura Allfa 2008 II 18645
21   Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi =The comparative Art Museum in Sângeorz-Băi [s.n.] 2006 R10
22   Pământul şi planetele Editura All Educaţional 2008 52/P17
23   Relaţiile publice în practică Ed. ALL BECK 2005 I 50111
24   Sedimentul urinar Editura de Vest 2007 III 1372
25   Tratamentul farmacologic al epilepsiei infantile şi juvenile Editura de Vest 2007 II 18689
26 AHERN, CECELIA P.S. Te iubesc Editura Allfa 2008 821.111(415)/A29
27 AHERN, CECELIA Prietenul nevăzut Editura Allfa 2007 821.111(415)/A29
28 AHERN, CECELIA Suflete pereche Editura Allfa 2006 821.111(415)/A29
29 ALEXANDRU, IOAN Criza administraţiei : teorii şi realităţi Editura ALL BECK 2001 35/A38
30 ALEXANDRU, IOAN Dreptul şi managementul : Dihotomie sau complementaritate : Impactul informatizării Editura ALL BECK 2004 I 50035
31 ANGHENI, SMARANDA Drept comercial Editura C.H. Beck 2008 II 18660
32 APOSTOL  TOFAN, DANA Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice Editura ALL BECK 1999 342/A67
33 ARDELEAN, AUREL Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică Ed. C.H. Beck 2006 II 18674
34 ATKINS, PETER Amprenta lui Galileo : Cele 10 mari idei ale ştiinţei Editura ALL 2008 50/A91
35 AURESCU, BOGDAN Sistemul jurisdicţiilor internaţionale Ed. ALL BECK 2005 341/A93
36 AURESCU, BOGDAN Noua suveranitate : Între realitate juridică şi necesitate politică în sistemul internaţional contemporan Editura ALL BECK 2003 341/A93
37 AVRAM, MARIETA Drept internaţional privat : Culegere de speţe Ed. ALL BECK 2004 I 50048
38 BACACI, ALEXANDRU Drept civil : Succesiunile Editura C.H. Beck 2006 II 18653
39 BAKER, SUE Principiile operaţiunilor de la recepţia hotelului Editura C.H. Beck 2007 640/B18
40 BALĂN, EMIL Dreptul administrativ al bunurilor Editura C.H. Beck 2007 342/B19
41 BARBU, GABRIEL SILVIU Drept execuţional penal Ed. ALL BECK 2005 343/B30
42 BARRETT, JIM Teste de autocunoaştere Ed. ALL BECK 2006 159.9/B33
43 BĂCESCU-CĂRBUNARU, ANGELICA Dicţionar de macroeconomie Editura C.H. Beck 2008 330/B12
44 BĂLAN, EMIL Drept financiar Editura C.H. Beck 2007 II 18661
45 BĂLAN, EMIL Instituţii administrative Editura C.H. Beck 2008 342/B19
46 BICHICEAN, GHEORGH= E Drept roman : instituţii, izvoare, jurisdicţii Editura C.H. Beck 2008 347/B52
47 BILŢIU, PAMFIL Folclor din Ţara Maramureşului .- Vol.3 : = Basme, poveşti, legende, snoave si povestiri Editura Eurotip, Editura Ethnologica 2008 398/B53
48 BÎRSAN, CORNELIU Convenţia europeană a drpeturilor omului : Comentariu pe articole .- Vol.2 Procedura în faţa Curţii. Executarea hotărârilor Editura C.H. Beck 2006 341/B54
49 BOBEI, RADU BOGDAN Calificarea şi conflictul de calificări în dreptul internaţional privat Ed. ALL BECK 2005 I 50047
50 BOLOVAN, IOAN 1 Decembrie 1918 : Contibuţia social-democraţilor la Unirea Transilvaniei cu România Editura Eikon 2008 94(498)/B66
51 BOROI, ALEXANDRU Drept penal : Partea specială : Culegere de speţe pentru uzul studenţilor Ed. ALL BECK 2002 I 50044
52 BRAMWELL, TONY Magical Mystery Tours : Viaţa mea cu Beatles Editura Allfa 2007 II 18646
53 BRANDEN, LEE Atingerea lui Editura Alcris 2003 821.111/B75
54 BREZEANU, ORTANSA Minorul şi legea penală Editura ALL BECK 1998 343/B82
55 BREZEANU, PETRE Finanţe europene Editura C.H. Beck 2007 II 18684
56 BREZOIANU, DUMITRU Drept administrativ român Editura ALL BECK 2004 II 18659
57 BUIAC, DUMITRU Educaţia fizică şi sportul : De la trupul îmbunătăţit al creştinului la corpul anabolizat al sportivului Editura Eikon 2008 796/B90
58 BUTA, MIRCEA GELU Bioetica în pediatrie Editura Eikon 2008 I 50136
59 CALDER, NIGEL Universul magic Editura ALL 2008 50/C13
60 CAMBRIDGE, DIANA 30 de minute pentru a promova Editura C.H. Beck 2008 65/C16
61 CARAIANI, GHEORGHE= Tranzacţii internaţionale : E-business &am= p; tipuri de contracte Ed. C.H. Beck 2008 II 18673
62 CĂTUNA, NELU VIOREL Criminalistică Ed. C.H. Beck 2008 343/C30
63 CETEAN-VOICULESCU, LAURA Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale Editura C.H. Beck 2007 I 50120
64 CHELARU, EUGEN Drept civil : Persoanele Editura C.H. Beck 2008 II 18655
65 CHELARU, IOAN Drept internaţional privat Editura C.H. Beck 2007 341/C40
66 CHEVALIER-MARTINELLI, CHANTAL Cancerul, cum să trăim cu el Ed. House of Guides= 2007 616/C41
67 CHIRIAC, VERONICA = DANIELA Diagnosticul antenatal al anomaliilor congenitale Editura de Vest 2007 II 18693
68 CIOCÂRLIE, HORIA Limbaje de programare : Concepte fundament= ale Editura de Vest 2007 004/C51
69 COCOŞ, ŞTEFAN Breviar terminologic de drept roman= Editura ALL BECK 1999 34/C59
70 COŞBUC, GEORGE Balade şi idile Editura Eikon 2007 821.135.1/C73
71 COTUŢIU, AURELIA Drept român şi comunitar al concurenţei Ed. C.H. Beck 2008 341/C79
72 COTUŢIU, AURELIA Manualul grefierului : Noţiuni de drept procesual civil Ed. ALL BECK 2006 347/C79
73 CREANGĂ, ION Poveşti, amintiri, povestiri Editura pentru lite= ratură 1967 821.135.1/C84
74 CREŢOIU, GHEORGHE Economie Editura C.H. Beck 2007 II 18686
75 CREŢU, OCTAVIAN Ghid de chirurgie hepatică Editura de Vest 2007 II 18692
76 CRIŞU, ANASTASIU Drept procesual penal : Partea generală Editura C.H. Beck 2007 343/C88
77 CUCU, CRISTINA Legislaţia cadastrului şi a publicităţii imobiliare : Comentarii şi explicaţii Editura C.H. Beck 2007 347/C93
78 DARIESCU, COSMIN Istoria statului şi dreptului românesc din antichitate până la Marea Unire Ed. C.H. Beck 2008 342/D19
79 DAYAN, ARMAND Studiile de piaţă Ed. C.H. Beck 2008 339/D25
80 DĂNĂILĂ, VERONICA Legislaţia asociaţiilor şi fundaţiilor : Comentarii şi explicaţii Editura C.H. Beck 2007 342/D14
81 DELEANU, ION Instituţii şi proceduri constituţionale : în dreptul român şi în dreptul comparat Editura C.H. Beck 2006 II 18664
82 DELEANU, ION Tratat de procedură civilă .- vol. II Editura C.H. Beck 2007 II 18666
83 DIACONESCU, HORIA Infracţiunile de corupţie şi cele asimilate sau în legătură cu acestea Editura ALL BECK 2004 343/D36
84 DIACONU, CONSTANTIN Management judiciar Editura C.H. Beck 2007 I 50119
85 DIACONU, DUMITRU Curtea Penală Internaţioinală : Istorie şi realitate Editura ALL BECK 1999 341/D36
86 DIACONU, DUMITRU VIRGIL Terorismul : Repere juridice şi istorice Editura ALL BECK 2004 323/D36
87 DIACONU, NICOLETA Dreptul Uniunii Europene : Tratat Editura Lumina Lex 2008 II 18680
88 DIANU, MIHAI Iniţiere în grafologie C.H. Beck 2008 159.9/D38
89 DINU, EDUARD Rentabilitatea firmei în practică Ed. ALL BECK 2004 I 50106
90 DOBRESCU, EMILIAN M. Meseria de intelectual .- Vol. 1 : Cartea întâi Ed. C.H. Beck 2006 I 50104
91 DOBRINOIU, MAXIM Infracţiuni în domeniul informatic Editura C.H. Beck 2006 343/D59
92 DORTH, DIANA Lopott boldogság : regény Pallas Antikvárium Kft. 2004 821.511.141/D70
93 DRAGOŞ, DACIAN COSMIN Uniunea Europeană : Instituţii, mecanisme Ed. C.H. Beck 2007 341/D79
94 DRAGOTĂ, VICTOR Politica de dividend : O abordare în contextul mediului economic din România Ed. ALL BECK 2003 II 18675
95 DRAICA, CONSTANTIN Turismul internaţional : Practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic Ed. ALL BECK 2003 338/D81
96 DRĂGAN, JENICĂ Dicţionar de droguri Editura ALL BECK 2005 615/D73
97 DUBOIS, CLARA Álomkergetők : Romantikus regény Florence 2007 821.511.141/D86
98 DUBOIS, CLARA Angyalok Párizs felett Florence [s.a.] 821.511.141/D86
99 DUDAŞ, FLORIAN Cazania lui Varlaam în Transilvania : Studiu istoric şi bibliologic Editura de Vest 2005 I 50142
100 DUDAŞ, FLORIAN Catastrofe naturale în Transilvania : În lumina însemnărilor scrise pe cărţile româneşti vechi, între anii 1500 şi 1900 Editura de Vest 2006 I 50141
101 DUDAŞ, FLORIAN Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului .- Vol. 1 : 1536-1760 Editura de Vest 2007 III 1371
102 DUDAŞ, FLORIAN Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului .- Vol. 2 : 1761-1830 Editura de Vest 2007 III 1371/1
103 DUMITRAŞCU, VICTOR Farmacologie : Medicamente antimicrobiene Editura de Vest 2007 II 18691
104 DUŢESCU, CRISTIAN Manipularea pieţei de capital Editura C.H. Beck 2008 I 50063
105 DYLAN, BOB Cronica vieţii mele .- Vol.1 Editura Allfa 2007 II 18644
106 EALES -WHITE, RUPERT Cum să formezi echipe eficiente Ed. ALL BECK 2004 65/E11
107 EMINESCU, MIHAI Despre învăţământul primar Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă" 2008 37/E48
108 FALLON, PAT Creativitatea în publicitate :  Editura ALL 2008 II 18647
109 FIELD, LYNDA Drumul cel mai scurt spre fericire : De la deprimare la fericire, în doar 10 zile Ed. House of Guides 2007 159.9/F49
110 FILIPESCU, ANDREI I. Filiaţia firească şi filiaţia prin adopţie Editura ALL BECK 2002 347/F52
111 FLORESCU, DUMITRU ANDREIU PETRE Călăuza juristului : Cereri şi acţiuni în justiţie Editura C.H. Beck 2008 II 18667
112 FLORIAN, EMESE Protecţia drepturilor copilului Editura C.H. Beck 2007 347/F69
113 GÂLEA, ION Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa Editura ALL BECK 2005 I 50097
114 GEORGESCU, I.L. Drept comercial român .- vol. 1 Editura ALL BECK 2002 II 18657
115 GEORGESCU, I.L. Drept comercial român .- vol. 2 Editura ALL BECK 2002 II 18657/1
116 GEORGESCU, ŞTEFAN Filosofia dreptului : O istorie a ideilor din ultimii 2500 de ani Editura ALL BECK 2001 II 18636
117 GHEORGHE, CARMEN ADRIANA Drept bancar comunitar Editura C.H. Beck 2008 347/G40
118 GILIA, CLAUDIA Sisteme şi proceduri electorale Ed. C.H. Beck 2007 342/G57
119 GIURESCU, CONSTANTIN C. Istoria românilor .- Vol. 1 : Din cele mai vechi timpuri până la moartea lui Alexandru cel bun (1432) Editura ALL 2007 94(498)/G59
120 GIURESCU, CONSTANTIN C. Istoria românilor .- Vol. 2 : Partea întâi, Partea a doua : De la Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul Editura ALL 2007 94(498)/G59
121 GIURESCU, CONSTANTIN C. Istoria românilor .- Vol. 3 : Partea întâi, Partea a doua : De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârşitul epocii fanariote (1601-1821) Editura ALL 2007 94(498)/G59
122 GÎLCĂ, COSTEL Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale : Culegere de practică judiciară Editura C.H. Beck 2008 I 50071
123 Graves, Robert A görög mitoszok .- Vol. 1 Európa könyvkiadó 1981 29(38)/G77
124 Graves, Robert A görög mitoszok .- Vol. 2 Európa könyvkiadó 1981 29(38)/G77
125 GREEN, JEFF Ghid de supravieţuire de la A la Z ... : Când ai copii Ed. House of Guides 2008 821.111/G79
126 GREEN, THEODORA Magnólia STB Könyvek Könyvkiadó Kft. 2007 821.511.141/G89
127 GREGORY, ROXANA Captivă : Povestea adevărată a unei copilării pierdute Editura Allfa 2006 I 50017
128 GROZA, ANAMARIA Comunităţile europene şi cooperarea politică europeană : Emergenţa unei identităţi europene Ed. C.H. Beck 2008 341/G89
129 HARMON, DANELLE A dacos Alexandra Kiadója [s.a.] 821.111/H75
130 HEATH, LORRAINE A grófné titka Alexandra Kiadója 2006 821.111/H42
131 HELBACH-GROSSER, SUSANNE Eticheta de business pentru femei : Formarea relaţiilor profesionale Ed. House of Guides 2007 395/H45
132 HITTI, PHILIP K. Istoria Arabilor Editura ALL 2008 94(53)/H66
133 HITTI, PHILIP K. Istoria Arabilor Editura ALL 2008 II 18683
134 HOLFORD, PATRICK Dieta cu încărcătură glicemică scăzută HOLFORD Editura ALL 2008 II 18643
135 HOTCA, MIHAI ADRIAN Bancruta fruduloasă Editura C.H. Beck 2008 I 50118
136 HOTCA, MIHAI-ADRIAN Protecţia victimelor : Elemente de victimologie Editura C.H. Beck 2006 343/H84
137 HUDSON, ANNA Pariul Editura Alcris 1994 821.111/H91
138 IGNĂŢOIU-SORA, EMANUELA Egalitate şi nondiscriminare în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie Ed. C.H. Beck 2008 341/I-39
139 IGNEA, ALIMPIE Compatibilitate electromagnetică Editura de Vest 2007 537/I-69
140 ILIESCU, COSMIN Contractul de asigurare de bunuri în România Editura ALL BECK 1999 I 50067
141 IONESCU, CRISTIAN Tratat de drept constituţional contemporan Editura C.H. Beck 2008 II 18671
142 IORGOVAN, ANTONIE Tratat de drept administrativ : [curs universitar] .- vol. II : Forme de realizare a administraţiei publice; Domeniul public şi serviciul public; Răspunderea în dreptul administrativ; Contenciosul administrativ Editura ALL BECK 2005 II 18662/1
143 IORGOVAN, ANTONIE Tratat de drept administrativ : [curs universitar] .- vol. I : Introducere; Organizarea administrativă; Funcţia publică Editura ALL BECK 2005 II 18662
144 JÓZON MÓNIKA Răspunderea pentru produse defectuoase în Uniunea Europeană Ed. C.H. Beck 2007 347/J81
145 JURA, CRISTIAN Rolul organizaţiilor nonguvernamentale pe plan internaţional Editura ALL BECK 2003 I 50037
146 JURA, CRISTIAN Drepturile omului : Drepturile minorităţilor naţionale Editura C.H. Beck 2006 342/J92
147 JURA, CRISTIAN Terorismul internaţional Editura ALL BECK 2004 323/J92
148 KLYNNE, ALLAN Cartea recordurilor lumii antice Ed. House of Guides 2007 I 50143
149 KOVÁCS, CELLA 100 Salate elegante : 100 Sandvişuri rafinate Casa de Editură "Napoca" 2008 641/K78
150 LE CARRÉ, JOHN Spionul care a ieşit din joc RAO International Publishing Company 2007 821.111/L36
151 LEAUA, CRENGUŢA Societăţi comercile : Proceduri speciale Editura C.H. Beck 2008 347/L36
152 LEŞ, IOAN Manual de drept notarial Editura C.H. Beck 2008 347/L52
153 LEŞ, IOAN Instituţii judiciare contemporane Editura C.H. Beck 2007 347/L52
154 LUPAN, ERNEST Tratat de drept civil român .- vol. I : Partea generală Editura C.H. Beck 2006 II 18663
155 LUPAN, ERNEST Tratat de drept civil român .- vol. II : Persoanele Editura C.H. Beck 2007 II 18663/1
156 MACFARLANE, AIDAN Secretele băieţilor Editura ALL 2008 159.9/M11
157 MACOVEI, IOAN Dreptul proprietăţii intelectuale Editura C.H. Beck 2006 347/M13
158 MANFREDI, VALERIO MASSIMO Faraonul nisipurilor Editura Allfa 2008 I 50020
159 MÂRZA, EUGEN Radiocomunicaţii : Fundamente Editura de Vest 2007 621/M44
160 MATEUŢ, GHEORGHIŢĂ Tratat de procedură penală .- Vol. 1 : Partea generală Editura C.H. Beck 2007 II 18656
161 MATTHEWS, RUPERT Să explorăm lumea DINOZAURILOR Top That! Publishing 2005 568/M18
162 MATYSZAK, PHILIP Duşmanii Romei : De la Hannibal la Attila Editura ALL 2008 II 18642
163 MAZILU, DUMITRU Dreptul comunitar al mediului : Curs Editura Lumina Lex 2008 II 18679
164 MAZILU, DUMITRU Integrare europeană : Drept comunitar şi instituţii europene : curs Editura Lumina Lex 2008 I 50117
165 McPHERSON, ANN Secretele fetelor Editura ALL 2008 159.9/M53
166 MERKLE  RILEY, JUDITH Stăpânul tuturor dorinţelor : Relicva magică Editura Allfa 2007 821.111(73)/M60
167 MIHAI, EMILIA Ajutoare de stat şi politici publice europene Editura C.H. Beck 2008 341/M68
168 MIHAI, GHEORGHE C. Teoria dreptului Editura C.H. Beck 2008 I 50082
169 MIHAIL, AURORA Mic atlas de ecologie Editura All Educaţional 2008 574/M69
170 MIHAIL, AURORA Mic atlas de genetică Editura ALL [s.a.] R8
171 MOCANU, MARIANA Managementul proiectelor Ed. ALL BECK 2004 65/M84
172 MOCEANU, GEORGE Călătoriile mele prin Europa, Asia, Africa şi America Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă" 2008 I 50126
173 MOLDOVAN, AUREL TEODOR Tratat de drept medical Editura ALL BECK 2002 34/M87
174 MOLDOVAN, AUREL TEODOR Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul internaţional Editura ALL BECK 2004 341/M87
175 MOORE, MARGARET Édes gyötrelem Anno Kiadó [s.a.] 821.511.141/M88
176 MOORE, MARGARET Második esély : Szerelmes regény Anno Kiadó [s.a.] 821.511.141/M88
177 MORAR, IOANA-CRISTINA Arestarea preventivă si Arestarea provizorie Editura C.H. Beck 2006 I 50087
178 MURARU, IOAN Avocatul Poporului : Instituţie de tip ombudsman Ed. ALL BECK 2004 I 50060
179 MUREŞAN, TIBERIU Circuite digitale Editura de Vest 2007 621/M96
180 MUSTAŢĂ, CONSTANTIN Teroare în Ardeal .- Vol. 1. Editura Roza Vânturilor 2008 I 50127
181 NEGOMIREANU, MARIUS Homeopatie : Introducere în teoria şi practica homeopatiei clasice Editura de Vest 2005 615/N39
182 NIŢĂ  IBRIAN, ELENA Frumuseţe şi sănatate prin hrană vie Editura Eikon [s.a.] 613/N79
183 NIŢĂ, ION Integrarea României în Uniunea Europeană : acquisul comunitar, negocierile şi Tratatul de aderare, impactul integrării, ghidul şi tipurile de proiecte cu finanţare comunitară Editura Lumina Lex 2007 I 50116
184 OUTRAM, DORINDA Panorama Iluminismului Editura ALL 2008 008/O-93
185 PARASCHIV, NICULAE Istorie antică şi medievală : Sinteze de istorie pentru clasa a IX-a Editura ALL 2008 94(100)/P33
186 PARASCHIV, NICULAE Istorie modernă şi contemporană : Sinteze de istorie pentru clasa a X-a Editura ALL 2008 94(100)/P33
187 PARASCHIV, NICULAE Europa contemporană : Sinteze de istorie pentru clasa a XI-a Editura ALL 2008 94(4)/P33
188 PARASCHIV, NICULAE Istoria românilor : Sinteze de istorie pentru clasa a XII-a : Bacalaureat 2008 Editura ALL 2008 94(100)/P33
189 PARIZA, MARIA Curs de secretariat şi asistenţă managerială Ed. C.H. Beck 2008 651/P35
190 PĂNCESCU, FLAVIUS GEORGE Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator : Comentarii şi explicaţii Editura C.H. Beck 2008 347/P21
191 PĂTULEA, VASILE Dreptul contractelor Editura C.H. Beck 2008 347/P44
192 PENA, ADRIANA Somaţia de plată : Culegere de practică judiciară Editura C.H. Beck 2008 I 50069
193 PENA, ADRIANA Taxele de timbru şi timbrul judiciar Editura ALL BECK 2005 I 50070
194 PETRESCU, OANA- MĂRIUCA Programul de finanţare SAPARD : geneză şi conţinut Editura ALL BECK 2006 336/P57
195 POENARU, EMIL Procedura succesorală notarială Editura C.H. Beck 2008 347/P74
196 POENARU, TEODOR Algebra : Ghid pentru gimnaziu Editura Eikon 2008 512/P74
197 POENARU, TEODOR Geometria : Ghid pentru gimnaziu Editura Eikon 2008 514/P74
198 Pop, Gheorghe Structuri şi evoluţie în vocabularul limbii române Editura Dacia 1997 811.135.1/P78
199 POP, LIVIU Tratat de drept civil : Obligaţiile .- vol. I : Regimul juridic general sau Fiinţa obligaţiilor civile Editura C.H. Beck 2006 II 18665
200 POPA, VASILE VAL Drept privat roman Editura ALL BECK 2004 347/P79
201 POPA, VASILE VAL Drept civil : Partea generală : Persoanele Editura C.H. Beck 2005 I 50078
202 PRISACARU, VALENTIN I. Funcţionarii publici Editura ALL BECK 2004 35/P92
203 PUŞCAŞ, VASILE Sticks and carrots : Regranting the most-favored-nation status for Romania (US Congress, 1990-1996) =3D Bastoane şi morcovi : Reacordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate pentru România (Congresul SUA, 1990-1996) Editura Eikon 2006 I 50128
204 PUŞCAŞ, VASILE România : De la preaderare la postaderare Editura Eikon 2008 I 50129
205 REID  SCHAFFZIN, NICOLAS Negociază inteligent : Secretele unei negocieri de succes Editura ALL 2007 316/R40
206 ROBERTS, NORA Napgyémántok Magyar könyvklub 2001 821.111(73)/R62
207 ROCHEFORT, MARIE-LAURENCE Tot ce vreţi să ştiţi despre Femei, dar n-aţi îndrăznit să întrebaţi : O carte destinată bărbaţilor, dar care va interesa toate femeile Ed. House of Guides 2007 159.9/R63
208 Román József Mondák, eposzok, legendák Gondolat Kiadó 1964 821.511.151/R69
209 ROMÂNIA [Legislaţie] Codul penal şi legile conexe Editura C.H. Beck 2008 343/R70
210 ROMÂNIA [Legislaţie] Legislaţia privind spălarea banilor= Editura ALL BECK 2005 I 50099
211 ROMÂNIA [Legislaţie] Codul silvic Editura C.H. Beck [2007] I 50102
212 ROMÂNIA [Legislaţie] Codul vamal Editura C.H. Beck 2008 I 50100
213 ROMÂNIA [Legislaţie] Legislaţia drogurilor Editura ALL BECK 2005 343/R70
214 ROMÂNIA [Legislaţie] Legislaţia în domeniul sănătăţii şi al asigurărilor de sănătate Editura C.H. Beck 2008 34/R70
215 ROMÂNIA [Legislaţie] Legislaţia profesiei de consilier juridic Editura C.H. Beck 2008 347/R70
216 ROMÂNIA [Legislaţie] Legislaţia pensiilor Editura C.H. Beck 2008 I 50077
217 ROTARU, ION Petre Ghelmez : Viaţa şi opera Editura Coresi 2008 II 18687
218 RUSU, GABRIEL VIRGIL Restituiri transilvane : O lume aşa cum a fost Editura Eikon 2007 I 50130
219 SAMPSON, ELERI 30 de minute pentru a face impresie Editura C.H. Beck 2007 159.9/S18
220 SĂNDULESCU, ION Planul de afaceri : Ghid practic (Modele de referinţă) Ed. C.H. Beck 2006 338/S20
221 SCĂUNAŞ, STELIAN Drept internaţional public Editura C.H. Beck 2007 341/S32
222 SCĂUNAŞ, STELIAN Uniunea Europeană : Construcţie, reformă, instituţii, drept Ed. C.H. Beck 2008 341/S32
223 SCHÄFER -MEHDI, STEPHAN Organizarea evenimentelor : Strategia comunicării : Concepţia şi transpunerea în practică  Editura ALL 2008 339/S33
224 Seierstad, Å= sne Anticarul din Kabul Editura Allfa 2006 I 50021
225 SELEJAN -GUŢAN, BIANCA Excepţia de neconstituţionalitate Editura ALL BECK 2005 343/S43
226 SFERDIAN, IRINA Dreptul asigurărilor Editura C.H. Beck 2007 368/S51
227 SHREVE, ANITA Lumini pe zăpadă Editura Allfa 2006 I 50019
228 SHREVE, ANITA Nuntă în decembrie Editura Allfa 2008 821.111(73)/S57
229 SHREVE, ANITA Soţia pilotului Editura Allfa 2006 821.111(73)/S52
230 SIMA, CONSTANTIN Măsurile de siguranţă în dreptul penal contemporan Editura ALL BECK 1999 343/S56
231 SIMA, LIDIA Integrarea României în U.E. - o viziune ortodoxă Editura C.H. Beck 2007 341/S56
232 SMALLIN, DONNA Organizează-t= e : simplu şi rapid Ed. House of Guides= 2008 65/S64
233 SOESCU, SORINA Când suntem în armonie, suntem sănătoşi : întărirea imunitară Editura Eikon 2008 615/S65
234 STEEL, DANIELLE Szenvedély Maecenas Könyvkiadó 2005 821.111(73)/S81
235 STEEL, DANIELLE Kaleidoszkóp Maecenas Könyvkiadó 2003 821.111(73)/S81
236 STEEL, DANIELLE Tudok még szeretni Maecenas Könyvkiadó 2003 821.111(73)/S81
237 STEEL, DANIELLE A sztár Maecenas Könyvkiadó 1999 821.111(73)/S81
238 STEEL, DANIELLE Az első bál Maecenas Könyvkiadó 2007 821.111(73)/S81
239 STEEL, DANIELLE Áldott teher Maecenas Könyvkiadó 2005 821.111(73)/S81
240 STEEL, DANIELLE Nővérek Maecenas Könyvkiadó 2007 821.111(73)/S81
241 STOICA, EMIL Algebra : Elemente de bază în rezolvarea de exerciţii şi probleme : Ghid practic Editura Eikon 2007 512/S88
242 Suciu, Dumitru Antecedentele dualismului austro-ungar şi mişcarea naţională a românilor din Transilvania Editura Albatros 2000 94(498)/S94
243 ŞAGUNA, DAN-DROSU Drept financiar public Editura C.H. Beck 2007 II 18654
244 ŞELARU, VASILE Comunicarea între informare şi manipulare : Dresori şi vănzători de cai verzi Ed. ALL BECK 2005 I 50105
245 ŞTEFAN, TUDOREL Drept comunitar : Culegere de grile şi speţe Ed. C.H. Beck 2008 I 50050
246 ŞTEFAN, TUDOREL Drept comunitar Editura C.H. Beck 2007 I 50076
247 TĂNĂSESCU, IANCU Metacriminologie Editura C.H. Beck 2008 343/T17
248 TĂNĂSESCU, IANCU Transplantul şi prelevarea Editura C.H. Beck 2008 347/T17
249 TĂNĂSESCU, IANCU Tipologii criminogene Editura C.H. Beck 2007 343/T17
250 TOADER, CAMELIA Drept civil : Contacte speciale : Succesiuni : Culegere de speţe Ed. ALL BECK 2004 I 50049
251 TOADER, CAMELIA Evicţiunea în contractele civile Editura ALL BECK 1998 I 50030
252 TOFAN, DANA Instituţii administrative europene Editura C.H. Beck 2006 342/T69
253 TRĂILESCU, ANTON Drept administrativ Editura C.H. Beck 2008 II 18672
254 TURCU, ION Tratat de insolvenţă Editura C.H. Beck 2006 347/T94
255 TURCU, ION Tratat de insolvenţă Editura C.H. Beck 2006 II 18658
256 TURIANU, CORNELIU Succesiunile şi partajul succesoral : Culegere de practică judiciară Editura C.H. Beck 2008 I 50072
257 TURIANU, CORNELIU Insulta şi calomnia prin presă Editura ALL BECK 2000 313/T95
258 TURIANU, CORNELIU Dreptul familiei : Culegere de practică judiciară Editura C.H. Beck 2007 I 50083
259 TURIANU, CORNELIU Dreptul afacerilor : Culegere de practică judiciară Editura C.H. Beck 2007 347/T95
260 UNGUREANU, CARMEN TAMARA Drept internaţional privat : Protecţia consumatorilor şi răspunderea pentru produsele nocive Editura ALL BECK 1999 341/U52
261 VASILE, ANA Prestarea serviciilor publice prin agenţi privaţi Editura ALL BECK 2003 I 50043
262 VLĂDUCĂ, LAURA Măsuri asiguratorii : Culegere de practică judiciară Editura C.H. Beck 2007 I 50080
263 WESTON, ANTHONY Creativitatea în gândirea critică Editura ALL 2008 I 50018
264 WESTPHALEN  LEMAITRE, MARIE-HÉLÉNE Comunicarea externă a firmei Ed. C.H. Beck 2008 I 50110

Website counter

Ultima actualizare : 22.12.2010