Începând de luni, 31 ianuarie, Biblioteca Judeţeană Satu Mare
deschide un punct unic de deservire pentru public

Afis eveniment

  31 ianuarie 2022

Biblioteca Judeţeană Satu Mare îşi are acum adresa pe Strada Iuliu Maniu Nr. 2 din municipiul Satu Mare, în imobilul ce a fost achiziţionat în luna august 2020 de către Consiliul Judeţean Satu Mare, cu sume alocate de Guvernul României, de la bugetul de stat, cu suma de aproape 12 milioane de lei. La data de 21 iulie 2021, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare Nr. 94/2021, imobilul a fost dat în administrarea Bibliotecii Judeţene Satu Mare.
Momentul inaugural este previzionat să se desfăşoare în a doua jumătate a anului 2022. Mai este nevoie de timp pentru a finaliza toate lucrările în noul sediu, inclusiv dotarea cu sisteme de rafturi fixe, moderne, cu poliţe reglabile, proiectate la standardele actuale, în acord cu cerinţele funcţionale ale unei biblioteci publice de secol XXI, dar şi cu alte obiecte de mobilier precum mese de birou, standuri expoziţionale şi de prezentare a diverselor categorii de publicaţii. Până atunci, colecţiile de bază şi cele destinate împrumutului la domiciliu vor fi păstrate în cutii.
Secţiile ce deservesc publicul sătmărean se vor deschide etapizat, pe măsură ce vor fi dotate cu rafturi şi vor fi întrunite toate condiţiile legale de funcţionare, aspect ce presupune obţinerea, în prealabil, a mai multor avize din partea instituţiilor abilitate.
Dar până la momentul la care Biblioteca Judeţeană Satu Mare va fi redată în întregime comunităţii, bibliotecarii sătmăreni au organizat un punct unic de deservire a publicului, situat la parterul imobilului, cu acces direct din exterior, pe intrarea de pe colţul clădirii (Ştefan cel Mare colţ cu Iuliu Maniu). Prin intermediul acestui punct vor fi furnizate publicului sătmărean un minimum de servicii cum ar fi: înscrierea la bibliotecă, vizarea şi eliberarea permiselor de intrare; acces la publicaţiile periodice curente (presa locală şi naţională); acces la baza de date legislativă LexExpert; preluarea de la cititori a cărţilor împrumutate. Pe măsură ce numărul cărţilor care se vor returna va fi unul considerabil, va fi funcţional şi serviciul de împrumut.
În acest context, apelăm din nou la sprijinul comunităţii şi îi rugăm cu stăruinţă pe sătmăreni ca începând de luni, 31 ianuarie, să returneze bibliotecii publicaţiile împrumutate. Doar aceste publicaţii vor putea fi repuse în circuitul lecturii publice, cele mutate de la vechiul sediu sunt încă păstrate şi depozitate în cutii, aspect ce face imposibil accesul bibliotecarilor şi al publicului la aceste publicaţii.
La această dată sunt împrumutate un număr de aproape 7.000 de documente (cărţi şi alte publicaţii), din care peste 3.500 de la Secţia de împrumut pentru copii, respectiv peste 3.400 de la Secţia de împrumut pentru adulţi. Majoritatea acestor împrumuturi au fost înregistrate în perioada campaniei derulate de Biblioteca Judeţeană Satu Mare (9-31 august), prin care sătmărenii au fost invitaţi să împrumute cât mai multe cărţi, pentru a le returna apoi la noul sediu, sprijinindu-i astfel pe bibliotecari în efortul lor de mutare a colecţiilor dintr-un sediu într-altul.
Sperăm ca până la data de 14 februarie să se returneze cât mai multe din cărţile împrumutate şi să marcăm aşa cum se cuvine prima Zi Naţională a Lecturii, instituită prin Legea 21/2022, oferind sătmărenilor acces la servicii de informare şi lectură.
Punctul unic de deservire va funcţiona în zilele lucrătoare ale săptămânii, în intervalul orar 0900-1600 şi va fi asigurat de către un bibliotecar de la fiecare secţie: Sala de lectură, Secţia de împrumut pentru adulţi, respectiv Secţia de împrumut pentru copii. Ceilalţi bibliotecari vor continua activităţile deja începute, cum ar fi adăugarea de noi înregistrări bibliografice la baza de date, constituirea evidenţelor de gestiune a nou înfiinţatei Secţiei multiculturale şi organizarea depozitului de publicaţii periodice locale.
Accesul publicului la aceste servicii se va face cu respectarea tuturor măsurilor legale în vigoare pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar o sesiune de lectură în zonele special amenajate nu va depăşi durata de 1 oră/zi pentru un cititor.


Ultima actualizare : 31.01.2022

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti