Proiecte culturale finanţate


Living Books in Schools

Manual

 În intervalul 01.10.2018-31.11.2020, s-a derulat proiectul de parteneriat strategic "Living Books in Schools" , cofinanţat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+.

Au participat şcolile:
Elementary School Kosta Trifkovic, Novi Sad, Serbia;
Slomo-drustvo za trajnostni razvoj NGO, Sava,Slovenia;
Miedzynarodowa Szkola Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Lodzi, Lodz,Polonia;
Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", Satu Mare, România.
Partenerii asociaţi echipei de proiect din România, au fost:
Asociaţia pentru Copii şi Tineri 4U(ACT4U);
Biblioteca Judeţeană Satu Mare;
Liceul Teoretic German "Johann Ettinger";
Agenţia de turism Paralela 45.

 Obiectiv general

Scopul proiectului a fost de a implementa metoda non-formală "Living Library", în educaţia formală.

 Obiective şi activităţi specifice

Activităţile s-au desfăşurat pe trei direcţii de acţiune:
- Organizarea de evenimente "Living Library"(Bibliotecă vie);
- Participarea la acţiuni de voluntariat, a membrilor Clubului Şcolar al Voluntarilor , care a fost creat în cadrul proiectului;
- Derularea unui parteneriat eTwinning " My Friends, Living Books".
Pe parcursul celor doi ani de proiect, Şcoala Gimnazială Ion Creangă a organizat împreună cu partenerii locali, un seminar privind metodologia Living Library şi 2 evenimente Living Library. Acestea din urmă s-au bucurat de un real succes, numărul total de participanţi " cititori" fiind de peste 200, iar al "lecturilor", de peste 700.
Micii voluntari au luat parte la o serie de workshopuri, şi la multe acţiuni de sprijin pentru alţi copii.În cadrul proiectului eTwinning, elevii şi-au împărtăşit impresiile şi experienţele dobândite în timpul evenimentelor "Living Library".

 LIVING BOOKS IN SCHOOLS - IMAGINI DE LA ACTIVITĂŢI


Principalul produs de activitate intelectuală este Manualul pentru implementarea "Living Library" în şcoli. În acesta sunt prezentate nu doar aspecte privind metodologia organizării evenimentelor, ci şi exemple de bună-practică, preluate de la şcolile participante la proiect.
Prin intermediul bibliotecilor vii, se facilitează dialogul dintre reprezentanţi ai unor categorii aflate în risc de discriminare,marginalizare,excluziune, cu restul societăţii.În acest fel, "cititorii" iau cunoştinţă de problemele cu care aceştia se confruntă. Ca urmare,creşte toleranţa şi coeziunea socială.
Oferim acest manual tuturor celor care doresc să afle mai multe despre această metodă, şi de ce nu, să organizeze evenimente de acest fel.

 LIVING BOOKS IN SCHOOLS - HANDBOOK FOR IMPLEMENTING LIVING LIBRARY IN SCHOOLSJudeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini

Afis eveniment

 Proiect de aniversare a Centenarului marii Uniri şi a Primului Război mondial, cu anvergură judeţeană

Finanţator: Ministerul Culturii şi Identitatăţii Naţionale
Valoarea proiectului: 165.000 lei
Beneficiarul proiectului: Judeţul Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare
Instituţia coordonatoare: Biblioteca Judeţeană Satu Mare
Instituţii partenere: toate cele 65 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare, prin primării, consilii locale, biblioteci publice şi alte structuri, organizaţii şi asociaţii cooptate
Perioada de implementare: august 2018 - 1 Decembrie 2018
Perioada de evaluare: 26-28 decembrie 2018 şi 3-10 ianuarie 2019.

 Obiectiv general

Poiectul "Judeţul Satu Mare.100 de ani in 100 de imagini" îşi propune descoperirea unor fotografii cu valoare documentară, reprezentative pentru judeţul Satu Mare şi pentru cele 65 de unităţi administrativ-teritoriale, fotografii relevante pentru perioada secolului care s-a scurs de la făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

 Obiective şi activităţi specifice

- descoperirea şi valorificarea unor fotografii cu valoare documentară deţinute de către locuitori ai judeţului Satu Mare;
- lansarea unui apel public/concurs de colectare a câte 100 de fotografii, în fiecare comunitate, şi relevante pentru fiecare comunitate implicată;
- organizarea unei expoziţii foto-documentare cu cele 100 de fotografii colectate, în fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;
- digitalizarea tuturor fotografiilor colectate, crearea şi organizarea după principii logice a unei baze de date, prin grija Bibliotecii Judeţene Satu Mare;
- postarea pe pagina web a Bibliotecii Judeţene Satu Mare a albumului ce va conţine toate fotografiile colectate şi digitalizate la nivelul întregului judeţ Satu Mare;
- conceperea, tehnoredactarea, machetarea şi tipărirea, într-un tiraj de 1000 de exemplare, a albumului "Judeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini";
-organizarea unui eveniment de lansare a albumului şi distribuirea lui către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ;
- promovarea albumului, în context naţional.

 Descrierea proiectului

În linii mari, proiectul este demarat la iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, dl. Pataki Csaba, şi va coopta toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului.
Pornind de la premiza că în completarea fotografiilor cu valoare documentară, gestionate de muzee, arhive şi biblioteci, pot fi descoperite şi alte fotografii deţinute de locuitori ai judeţului Satu Mare, în colecţii personale, iniţiatorii proiectului îşi propun valorificarea acestora prin organizarea unor expoziţii itinerante, în fiecare unitate administrativ-teriorială, cu prilejul evenimentelor legate de Centenarul României.
Una din activităţile de forţă ale proiectului este lansarea unui concurs de colectare a 100 de fotografii, în fiecare comunitate şi relevante pentru fiecare comunitate implicată.
Mai mult, machetarea, editarea, tiparirea şi difuzarea unui album care să conţină cele mai reprezentative fotografii cu valoare documentară pentru judeţul Satu Mare, cu textele explicative aferente fiecărei fotografii, în limba română, maghiară, germană şi engleză, va aduce proiectului elemente de plus-valoare. Suntem în masură să apreciem faptul că acest proiect este unul inedit şi inovativ, având în vedere că la nivelul judeţului Satu Mare nu s-a materializat, până în acest moment, o astfel de iniţiativă.
Proiectul este în măsură să responsabilizeze şi să coalizeze comunităţile judeţului în jurul ideii centrale, aceea de a contribui cu fotografii din colecţiile publice sau personale, la realizarea unui proiect de anvergură pentru judeţ. Proiectul are şi o idee profund motivaţională pentru membrii comunităţilor vizate, pentru că, prin gestul lor, vor ramâne în memoria colectivă a generaţiilor viitoare. Rezultatul major al proiectului rezidă în realizarea albumului de fotografii cu valoare documentară "Judeţul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini", pentru că, fiind un document unic şi inedit, va deveni un element de promovare a judeţului Satu Mare şi un important instrument de lucru pentru autorii care au intenţia de a scrie monografii ale comunităţilor sătmărene, asigurând suportul vizual al textului.
Concluzionând,suntem în măsură să apreciem faptul că proiectul nostru îşi găseşte expresia în Documentul programatic privind aniversarea Centenarului României, elaborat sub auspiciile Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, şi îndeplineşte cel puţin patru principii creionate în document: principiul unităţii, coeziunii şi solidarităţii naţionale; principiul valorilor emblematice ale naţiunii române; principiul patriotismului civic şi principiul toleranţei şi diversităţii culturale.
Judeţul Satu Mare are actuala configuraţie administrativ-teritorială de doar 50 de ani, vorbim deci despre un semi-centenar în acest caz. Oamenii acestor locuri, indiferent de unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au aparţinut, s-au remarcat în primul rând prin modul paşnic în care au ştiut să trăiască laolaltă, respectdndu-şi unii altora trecutul, obiceiurile, sărbătorile. Trecutul şi prezentul sunt împletite în aceste imagini dar, gândurile tuturor celor care au contribuit la realizarea lor se îndreaptă spre viitor. Faptele, împlinirile înaintaşilor, pot şi trebuie să călăuzească paşii celor care vin în urma lor. Menirea unei generaţii este poate şi aceea de a ridica ştachete, de a căuta să treacă necontenit de noi limite, încercând să predea generaţiilor următoare dorinţa de mai bine, în folosul întregii comunităţi.

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a proiectului

 Scurtă evaluare a proiectului

 Albumul electronic


Ultima actualizare : 06.01.2021

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti