Lucrări ale autorilor sătmăreni

Cărţi editate cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare, prin finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Satu Mare pe anul 2018.
Autorii au cesionat drepturile de autor pentru o perioadă nedeterminată.

Coperta
Câmpean, Viorel; Ciubotă, Viorel; Sălceanu, Mihaela. Mădăras : Contribuţie monografică

Descriere ISBD

908/C17
CÂMPEAN, Viorel; CIUBOTĂ, Viorel; SĂLCEANU, Mihaela
Mădăras : Contribuţie monografică / Viorel Câmpean, Viorel Ciubotă, Mihaela Sălceanu.- Fersig : Editura Maestro Tip, 2017
252 p. : foto.
Carte apărută prin grija Asociaţiei Culturale "Augustin Mircea" din Ardud, cu sprijinul Primăriei, Consiliului Local Ardud, Consiliul Judeţean Satu Mare.
ISBN: 978-606-8813-24-0

908(498 Mădăras)

Coperta
Grigorean, Mihaela. Un periplu al meşteşugurilor în Ţara Oaşului - ouăle încondeiate din Cămârzana

Descriere ISBD

39/G83
GRIGOREAN, Mihaela
Un periplu al meşteşugurilor în Ţara Oaşului : Ouăle încondeiate din Cămârzana / Mihaela Grigorean; fotografii Romeo Komaromi, Emilian Moldovan, Remus Ţiplea.- Baia Mare : Editura Eurotip, 2017
114 p. : foto. color.
ISBN: 978-606-617-309-4

398.332.12(498 Ţara Oaşului) depozit legal

Coperta
Fazekas, Lóránd. Egy nemesi család évszázadai : A Böszörményiek Szatmárban

Descriere ISBD

929/B71F
FAZEKAS, Lóránd
Egy nemesi család évszázadai : A Böszörményiek Szatmárban / Fazekas Lóránd.- Nagyvárad [Oradea] : Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság; Varadinum Script Kiadó, 2017
163 p. : foto. + 4 f. tab. genealogic. - (Partiumi Füzetek ; 85)
Editat de Consiliul judeţean Satu Mare, Protopopiatul Reformat Satu Mare, Asociaţia Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely, Parohia reformată Petin.
Bibliogr. A Szatmár Megyei Könyvtár részére ajánlja tisztelettel Fazekas Lóránd, Szatmárnémeti, 2017 okt. 23
ISBN: 978-606-8307-77-0

929.52(498 Satu Mare) Böszörmenyi, fam.
091.5 Autori sătmăreni

Coperta
Haiduc, Ştefan. Ioniţă G. Andron : Schiţă biografică, articole, interviuri, evocări, fotografii

Descriere ISBD

929/A55-I; II 20914
Ioniţă G. Andron : Schiţă biografică, articole, interviuri, evocări, fotografii / selecţia textelor, redactarea şi corectura Ştefan Haiduc. Ediţie îngrijită de Ştefan Haiduc.- Satu Mare : Editura Citadela, 2017
321 p. : foto.
ISBN: 978-606-8727-50-9: 23.81 lei

929(498 Ţara Oaşului) Andron, Ioniţă G.
39+398(498 Ţara Oaşului)
77(498 Ţara Oaşului)


Coperta
Haiduc, Ştefan. Destinul în mentalitatea din Ţara Oaşului

Descriere ISBD

39(498)/H16
HAIDUC, Ştefan
Destinul în mentalitatea din Ţara Oaşului / Ştefan Haiduc.- Satu Mare : Editura Citadela, 2017
281 p. : foto.
Carte apărută cu sprijinul Consiliului Judeţean Satu Mare
Bibliogr. Pentru cititorii Bibliotecii judeţene SM această ofrandă pentru un ţinut binecuvântat, care ne-a ocrotit fiinţa în trecerea prin lumea pământeană. Cu preţuire, haiduc SM 25.01.2018
ISBN: 978-606-8727-68-4

39(498 Ţara Oaşului):124.6
398.3
091.5 depozit legal

Coperta
Erdei Péter. Volt egyszer... a Villanytelep = A fost odată... Uzina Electrică

Descriere ISBD

621/E64
ERDEI, Péter
Volt egyszer... a Villanytelep = A fost odată... Uzina Electrică / Erdei Péter; traducere Vass Mária, Nagy Ilona.- Szatmárnémeti : Editura Profundis, 2017 ([Idea Studio])
161 p. : foto.
Apariţia sprijinită de Consiliul Judeţean Satu Mare
ISBN: 978-973-1979-55-7

621.31(498 Satu Mare)(091)Ultima actualizare :07.03.2018

Biblioteca pe Facebook

Biblioteca pe Flickr

Unde ne găseşti